دکمه‌ی شاتر از دوربین‌ها حذف میشود ؟!

از آغاز اختراع دوربین‌های فیلمبرداری و عکاسی ، دکمه‌های شاتر عضوی جدا ناپذیر از دوربین بوده و از مشخصه‌هایی است که در طی سال‌های پیشین ...

ادامه مطلب